02/04/2015

Wij geven om uw veiligheid

In december 2015 worden wijzigingen aan de REACH Regulering, die het gehalte aan PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) limiteert, die aanwezig mogen zijn in infill materialen in kunstgras van kracht. SO.F.TER. voldoet volledig aan deze nieuwe parameters. Hoeveel andere infill producten voldoen al aan deze nieuwe regelgeving?

Niet alle infill materialen zijn gelijk. Bij SO.F.TER. hechten wij veel waarde aan de veiligheid van de spelers en betrouwbaarheid van onze materialen en zien wij als een van de meest belangrijke aspecten van het succes van onze producten.

Veel mensen, in het bijzonder jeugd, brengen veel tijd door met trainen en spelen op kunstgras. Hierdoor komen zij vaak in direct contact met de infill korrels, met de huid, door inademen en in sommige gevallen zelf komt het in de mond terecht. Een materiaal wat veel gebruikt wordt als infill voor kunstgras is SBR rubber, deze worden verkregen door het vermalen van oude gebruikte autobanden. De veiligheid van deze SBR korrels is al lang punt van openbare discussie door de in het infill aanwezige potentieel kankerverwekkende componenten waaronder PAK’s.

 

REACH

Vanaf 27 december, 2015 veranderd Bijlage XVII van de REACH regulering(EC nº 1907/2006), waarbij strengere grenswaarden gesteld worden aan de aanwezigheid van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) bestanddelen. De nieuwe limiet van 1 mg/kg zal ook gelden voor infill materialen die toegepast worden in kunstgras die in nauw en constant contact met het lichaam van de spelers staan. Bijlage XVII past niet alleen de limiet aan, maar stelt ook dat alle producten die hier niet aan 2 voldoen niet toegelaten mogen worden tot de markt.

Met het gegeven dat door deze nieuwe norm hele strenge limieten worden gesteld, zijn wij verheugd aan te kunnen kondigen dat de SO.F.TER. TPE infill granulaten al aan deze nieuwe REACH vereisten voldoen!

Read the Regulation N. 1272/2013, updating the acceptable PAH content for products marketed inside of the EU.

 

Kies het veiligste product in de markt!

Onze TPE granulaten zijn volledig recyclebaar, gemaakt van nieuwe grondstoffen, ontwikkeld om top atletische prestaties te leveren onder een variëteit van klimatologische omstandigheden, maar het meest belangrijke, ze bevatten geen bestanddelen die een gevaar voor de gezondheid van de speler op kunnen leveren zoals:

  • Phtalaten en zware metalen
  • Gevaarlijke componenten geregistreerd in de Europese Standaard EN 71-3:2013 (Speelgoednorm)
  • Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) zoals gesteld in de Europese Regulering N. 1272/2013, tot wijziging van Bijlage XVII van de REACH regulering N. 1907/2006
  • Vluchtige Organische Verbindingen, zoals gesteld per D> Lgs 152/2006, Art. 268 opgenomen in de EU richtlijn EN 71.3 (Speelgoednorm)
  • Halogenen, zoals gesteld in de Europese standaard IEC 61249-2-21 (max ppm: 1500)

Bovendien, zijn onze producten succesvol getest en goedgekeurd op basis van de volgende standaarden:

  • FIFA Quality Concept (analyse uitgevoerd door ISA SPORT,NL))
  • DIN 18035-7:2013-6

 

Een snelle blik op de REACH Regeling:

REACH is de regulering van de Europese Unie voor de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën. Het nakomen van REACH is verplicht voor alle Europese producenten en importeurs. Wereldwijd wordt de REACH verordening gebruikt als indicator ten aanzien van de veiligheid van een product voor het menselijk lichaam en het milieu.

Registratie

Alle producenten en importeurs van chemicaliën moeten identificeren hoe om te gaan met de risico’s van de stoffen die zij produceren en vermarkten. Niet geregistreerde stoffen mogen niet geproduceerd of geïmporteerd worden in de EU.

Evaluatie

Het Europese Chemicaliën Agentschap (ECHA) evalueert de informatie die ingediend wordt en verifieert of de stof een risico vormt voor de gezondheid of het milieu.

Autorisatie

De autorisatie procedure verzekert dat de risico’s van Stoffen die zeer zorgwekkend zijn correct mee omgegaan wordt en deze stoffen geleidelijk vervangt.

Restrictie

Restricties zijn een middel om de gezondheid en het milieu te beschermen voor onacceptabele risico’s veroorzaakt door chemicaliën. Restricties zijn opgenomen in de Bijlage XVII van REACH en mogen de productie, het vermarkten of gebruik van een stof limiteren of verbieden

SUBMENU
Over ons
Successen
Referenties
R&D
Gezondheid & Milieuvriendelijkheid
Download
VERDER
Home
Voordelen van Kunstgrasvelden
Kunstgras
Contact
Glossaria
Site map